СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в град Дупница

Прием за 8 клас

Средно училище „Св. Климент Охридски“

гр. Дупница

обявява прием за учебната 2020/2021 г.

1 паралелка – 8 клас, профил Физическо възпитание и спорт

Профилиращи предмети: ФВС и Биология и ЗО

 

Важна информация : 

 

Подаване на  заявление за явяване на изпит за отпределяне на способностите по физическо възпитание и спорт 

Къде се подава заявлението ? 

 Заявлението, заедно с копие от застраховка "Злополука " и медицинско свидетелство се подава в училището, където се обучават учениците.

 

 

Срок за подаване на заявления :  от 27.05. до 29.05.20г.

 

Провеждане на изпит : 

Изпитът ще се проведе на 23.06.2020г в Средно училище " Свети Климент Охридски " гр. Дупница

 

 За повече информация, разгледайте презентацията в прикачени документи

 

 Списък на класираните ученици в осми клас на първи етап за учебната 2020/2021 година

 

  тук