СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в град Дупница

Самостоятелна форма

  

  ГРАФИК  за провеждане на изпитите с ученици на самостоятелна форма - юни-2019г. --- тук