СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в град Дупница

Бюджет

Бюджет 2019  <тук >

Изпълнение на бюджета  <тук >

Касов отчет за първото тримесечие на 2019 г.  <тук >

касов отчет за шестмесечието на 2019 г. <тук>

Касов отчет за деветмесечието на 2019 г.тук

Касов отчет за 2019г.тук