СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в град Дупница

Бюджет

Бюджет 2019  <тук >

Изпълнение на бюджета  <тук >

Касов отчет за първото тримесечие на 2019 г.  <тук >

касов отчет за шестмесечието на 2019 г. <тук>

Касов отчет за деветмесечието на 2019 г.тук

Касов отчет за 2019г.тук

Бюджет 2020тук

Анализ на изпълнение на бюджет за първо тримесечие на 2020г.тук

Касов отчет за първо тримесечие на 2020 г.тук