СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в град Дупница

Училищен екип

        Целта на преподавателите в СУ "Св. Климент Охридски" гр. Дупница е да формират личности със самостоятелно мислене и умения. За обучението и възпитанието на учениците се грижи екип от отлично подготвени преподаватели с дългогодишен професионален опит.

 

    ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 1. Гергана Антониева Лазова - Директор
 2. Ася Любчова Попова - Заместник директор УД
 3. Надя Атанасова Атанасова - ст. учител по Български език и литература
 4. Лили Олег Костова - учител по Български език и литература и Английски език
 5. Елена Лозанова Владимирова - ст. учител по математика и физика
 6. Анелия Асенова Спасова - ст. учител по Информационни технологии, математика и физика - портфолио
 7. Красимира Йорданова Йорданова - ст. учител по Информационни технологии
 8. Диана Атанасова Николова - ст. учител по Биология и здравно образование, химия и ООС, ЧП
 9. Августина Христова Георгиева -учител по Музика
 10. Иван Костадинов Бечков - ст. учител по Изобразително изкуство и Технологии
 11. Светослава  Сашова Благоева - учител по История и География и икономика
 12. Славянка Георгиева Пачаръзова - ст. учител по Физическо възпитание и спорт
 13. Христо Страхилов Михалчев - ст. учител по Физическо възпитание и спорт
 14. Анастасия Стефанова Малинова - ст. учител 1-4 клас
 15. Милена Живкова Миланова - учител 1-4 клас
 16. Антоанета Иванова Димитрова - ст. учител 1-4 клас
 17. Бойка Димитрова Лазова - ст. учител  1-4 клас
 18. Величка Кирилова Василева - ст. учител 1-4 клас
 19. Ирена Ничева Димитрова - ст. учител 1-4 клас
 20. Кремелина Тодорова Соколова - ст. учител 1-4 клас
 21. Снежана Иванова Куйова - ст. учител 1-4 клас
 22. Ваня Асенова Иванова - учител по Английски език 
 23. Вера Василиева Иванова - учител 1-4 клас
 24. Илинка Георгиева Демиревска - учител 1-4 клас
 25. Теодора Иванова Ботева -  учител ЦДО
 26. Елка Христова Смилянова - ст. учител ЦДО
 27. Любка Михайлова Токева - ст. учител ЦДО
 28. Иван Бойчов Иванов - учител ЦДО
 29. Нина Василева Никифорова - учител ППГ
 30. Маргарита Иванова Зараджийска - учител 1-4 клас

 

    СЛУЖИТЕЛИ

 1. Светослав Тошев Шушков - училищен психолог
 2. Марияна Стоянова Иванова - ЗАС
 3. Иванка Йорданова Александрова - Библиотекар, домакин
 4. Олга Неделчева Михалчева - социален работник
 5. Райна Здравкова Атанасова - чистач
 6. Виктория Спирова Кюлавска - чистач
 7. Иванка Райчева Грозданова - чистач
 8. Мариана Георгиева Арнаудова - чистач
 9. Велизар Кирилов Лазаров - чистач-охранител
 10. Иван Димитров Иванов - огняр, поддръжка