ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница
Основно меню

БДП в трети клас

Учениците от lll клас с ръководители г-жа Ирена Ничева и г-жа Вера Иванова проведоха урок по БДП на тема: "Път. Елементи на пътя." Представена бе мултимедийна презентация с цел изграждане и развитие на защитни механизми спрямо опасностите на пътната среда. Учениците участваха в дискусия, решаваха казуси. Направиха светофари и осъзнаха значението им за безопасността на движението. Направиха игрова ситуация за движение по тротоар и безопасно пресичане. Да бъдем внимателни на пътя! Правилата се спазват, не се нарушават!