ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница
Основно меню

Децата от I "a" клас с урок по БДП

Учениците от I "а" клас проведоха урок на тема: "Пътен светофар за регулиране движението на пешеходците"
Те показаха отлични знания за видовете светофари и значението на сигналите, излъчвани от тях. Разпознаваха и оцветяваха световарите по указания на учителя.
Припомниха си правилата за пресичане. Бързо и вярно се справиха с практическите задачи. Отговаряха на гатанки, четоха стихотворение за светофара и изпяха песен.
Урокът е част от Плана за действие за БДП на МОН.