Facebook
ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Дупница

График на дейностите за осъществяване на прием в първи клас за учебната 2020/2021 година