Facebook
ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Дупница

Важна инфорамция за учениците записани в първи клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители,

Моля да се запознаете с условията за получаване на еднократна помощ за ученици записани в първи и осми клас през учебната 2021/2022 година.

тук