Facebook
ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Дупница

Откриване на учебната 2019-2020 г.

Откриването на новата учебна 2019/2020 година в СУ ”Св.Климент Охридски” - гр. Дупница ще бъде на 16.09.2019 г. от 9,30 ч.

От ръководството