Facebook
ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Дупница

Прием в първи клас за учебната 2020/ 2021 година

Уважаеми родители,

                                         От 15.04.20г до 31.05.2020г в Средно училище "Свети Климент Охридски" гр. Дупница 

                                         може да подадете заявление за записване на ученици в първи клас.

                                         Подаването на заявленията ще се осъществява от 9.00 до 15 ч. всеки работен ден.

                                               Необходими документи 

                                        1. Заявление за записване / по образец на училището/;

                                        2. Заявление за целодневна организация / по образец на училището/;

                                        3. Удостоверение за раждане - представя се за сверяване на данните и се връща;

                                        4. Декларация за обработка на лични данни;

                                        5. Лична карта на родител - представя се за сверяване на данните и се връща;

                                        6. Удостоверение за завършена ПГ - след 31.05.2020г.