ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница
Основно меню

заповед на Министъра на образованието и науката

Уважаеми родители, моля да се запознаете със заповедт№ 4756 от 31.11.2021 г. на Министъра на Образованието и науката!