ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница
Основно меню

Прием за първи клас 2022/2023

ОУ "Св. Климент Охридски" в град Дупница извършва прием на първокласници. Приемът е по документи и не изисква полагане на приемен изпит:

  • заявление по образец;
  • копие от акт за раждане;
  • удостоверение за завършено ПГ;
  • и други документи.

   Основното училище разполага с добре поддържана материална база с множество кабинети и класни стаи, чиста площадка и обширен двор. Всички стаи са оборудвани с учебни средства, които улесняват учебния процес.

    План-приемът в първи клас се извършва в 2 паралелки.

Пътуващите ученици от училището ползват безплатен транспорт.

списък на записаните ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година