Facebook
ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Дупница

Прием за 1 клас

   СУ "Св. Климент Охридски" в град Дупница извършва прием на първокласници. Приемът е по документи и не изисква полагане на приемен изпит:

  • заявление по образец;
  • копие от акт за раждане;
  • удостоверение за завършено ПГ;
  • и други документи.

   Средното училище разполага с добре поддържана материална база с множество кабинети и класни стаи, чиста площадка и обширен двор. Всички стаи са оборудвани с учебни средства, които улесняват учебния процес.

    План-приемът в първи клас се извършва в 2 паралелки.

 

 

 

списък на класираните ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година

   Пътуващите ученици от училището ползват безплатен транспорт.