ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница

Проекти ОУ Св. Климент Охридски град Дупница и обучения на персонала

Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“ е една от двете напълно нови национални програми, които МОН предлага да финансира през 2022г. Тя ще бъде реализирана през учебната 2022/2023г. и се предвижда да достигне до 70 000 ученици в на практика всички държавни и общински държавни училища. ОУ "Св. Климент Охридски" проведе анкета между учениците и в резултат на нея ще бъдат сформирани следните групи:

В модул "Изкуство"

     1. Инструментална група/оркестър

     2.Група по танцово изкуство

В модул "Спорт"

     1. Отбор по баскетбол

     2. Отбор по футбол

ОУ "Св. Климент Охридски" ще има нужда следните специалисти: треньор по баскетбол, треньор по футбол и хореограф

                                                                                                        ***********************

На 15 октомври, от 10.00 часа ще се проведе обучение за педагогически специалисти

Тема на обучението: „Иновативни форми и методи за оценяване на постиженията на учениците в обучението по история и цивилизации, география и икономика и гражданско образование“

Място на провеждане: ОУ "Неофит Рилски", гр. Дупница, ул. "Братя Миладинови"№ 3

Брой присъстващи учители: 1 тук

                                                                                                    ***************************

 

В периода 06 – 07.10.2022 г. в хотел ,,Каза Карина“ в гр. Банско ще се проведе обучение на тема: ,,Модел за цялостна технологична трансформация на образователната институция. Как ефективно да се приложи образователна стратегия и индивидуален план за дигитализация на учебната среда

Период на провеждане на обучението: 06 – 07.10.2022 г.

Място и период на провеждане на присъственото обучение: гр. Банско, хотел ,,Каза Карина“, ул. ,,Кралев двор“ №5, 06 – 07.10.2022 г.

Начало на обучението: 09:30 часа

Брой присъстващи директори 1

Подробности тук

                                                                                                *****************************

Център "Интерактивно обучение" организира онлайн обучение на тема: "Обучение по компютърно моделиране за III и IV клас "

Начало 09.00 часа

Брой присъстващи специалисти: 1

Подробности: тук

                                  

                                                                                           **********************************

ЕООД "Дидаско Груп" организира обучение на тема: "Методика на обучението по БДП"

Ще присъстват 8 преподаватели от училището. Обучението ще се проведе в партньоство с Русенския университет "Ангел Кънчев"

Обучението ще се проведе онлайн.

Подробности: тук

                                                                                            *****************************************

"Школо" ООД организира обучение на тема: Игровизация (геймификация) на учебния процес. Обучението ще се проведе в с. Баня, в хотел "Аспа вила", на 30 и 31 октомври. Подробности: тук

                                                                                            *****************************************

Център за съвременно образование организира обучение на тема: "Дигитализация на учебния процес и интерактивни методи на преподаване". Обучението ще се проведе в гр. Банско в хотел "Мурите", на 18, 19 и 20 ноемрви. 

Подробности: тук

                                                                                           ***************************************** 

Националният център за повишаване клалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) ще проведе обучение по НП "Мотивирани учители и клалификация" на тема: "Наставничество на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие" на 02-04.12.2022г. в гр. Банкя, в сградата на НЦПКПС. На обучението ще присъстват 2 преподаватели от училището.

Подробности: тук

                                                                                          ******************************************

Националният център за повишаване клалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) ще проведе обучение на тема "Контрол на професионалния стрес. Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творчество и критично мислене в училище.". Обучението ще се проведе на 05.12-07.12.2022г. в гр. Банкя, в сградата на НЦПКПС. Ще присъстват 2 преподаватели от училището.

Подробности: тук