ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница
Основно меню

Проекти ОУ Св. Климент Охридски град Дупница и обучения на персонала

Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“ е една от двете напълно нови национални програми, които МОН предлага да финансира през 2022г. Тя ще бъде реализирана през учебната 2022/2023г. и се предвижда да достигне до 70 000 ученици в на практика всички държавни и общински държавни училища. ОУ "Св. Климент Охридски" проведе анкета между учениците и в резултат на нея ще бъдат сформирани следните групи:

В модул "Изкуство"

     1. Инструментална група/оркестър

     2.Група по танцово изкуство

В модул "Спорт"

     1. Отбор по баскетбол

     2. Отбор по футбол

ОУ "Св. Климент Охридски" ще има нужда следните специалисти: треньор по баскетбол, треньор по футбол и хореограф