ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница

Проекти ОУ Св. Климент Охридски град Дупница и обучения на персонала

 На 10 и 11 юни в Кюстендил ще се проведе обучение на тема "Учене в класната стая и занимания по интереси. Проектно базирано обучение в групите за целодневна организация на учебния процес" с начален час 09.00.Обучението се реализира от сдружение "Независим учителски синдикат"

От ОУ "Св. Климент Охридски" ще присъстват 2-ма преподаватели.