ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница

Проекти ОУ Св. Климент Охридски град Дупница и обучения на персонала

  На 10 и 11 юни в Кюстендил ще се проведе обучение на тема "Учене в класната стая и занимания по интереси. Проектно базирано обучение в групите за целодневна организация на учебния процес" с начален час 09.00.Обучението се реализира от сдружение "Независим учителски синдикат"

От ОУ "Св. Климент Охридски" ще присъстват 2-ма преподаватели.

 

  На 15 октомври, от 10.00 часа  ще се проведе обучение за педагогически специалисти

Тема на обучението: „Иновативни форми и методи за оценяване на постиженията на учениците в обучението по история и цивилизации, география и икономика и гражданско образование“

Място на провеждане: ОУ "Неофит Рилски", гр. Дупница, ул. "Братя Миладинови"№ 3

Брой присъстващи учители: 1