ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница

Проект "Подкрепа за успех" - Графици за планирани дейности: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  В графиците няма планирани дейности за месеците юли, август и септември 2019 г.

БЕЛ 5.клас <тук>

БЕЛ 6.клас <тук>

 Математика 5.клас <тук>

 

Проект "Твоят час" - 2016/2017 г. - Презентация

Проект "Твоят час" - 2017/2018 г. - Презентация

 

Проект " Образование за утрешния ден " Дейност 6 - 2019/2020 г.

Образование за утрешния ден - Дейност 6

 

Проекти, в които училището участва през учебната 2021/2022 година:

1. "Подкрепа за успех"

2. Национална програма "Занимания по интереси"

3. Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"

4. Национална програма "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"

 

Проекти, в които училището участва през учебната 2022/2023 година: 

1. Национална програма "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"

2. Национална програма "Занимания по интереси"

3. Национална програма "Ученически олимпиади и състезания"

4.Национална програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" - Модул 5: "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата"

5. Национална програма "Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование" - Етап 2: Кандидатстване за компютърна техника

6. Национална програма "Мотивирани учители и квалификация" - Модул 2: Ресурсен учител

7. Национална програма "Заедно за всяко дете" - Модул: Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот

8. Национална програма "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"

9. Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта"

10. Национална програма "Без свободен час"

11. Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"