ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница

Учебна дейност

  Седмично разсписание на учениците от 1 до 4 клас, може да видите ---> тук

 

  Седмично разсписание на учениците от 5 до 8 клас, може да видите ---> тук

 

  Дневен режим на училището --> тук

 

   Стратегия за развитие на училището --> тук

 

  Правилник за вътрешния трудов ред --> тук

 

  ГРАФИК за провеждане на поправителните изпити с ученици от 5. и 6.клас, юни-2019г.--тук