ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница
Основно меню

Брой III, год. I, Пролетно издание от 31 март 2022 г.

В броя четете: Всичко за пролетта: История; Пролетта в Дупница; Пролетни празници; Клуб: "Млад фотограф",

Култура; Обзор на училищния живот; smArt: Музиката - моят живот; Образование;

над Изданието работиха: Амела, богомила, божидара, ванеса, Василена, виктория, Гергана, Дарина, Денислава, калин, Кирил, Кристофър, Мария,

Патрисия, Павел, симона

Редакция и дизайн: десислава Кузманова-Иванова

със съдействието на книжарница "АИС"

Клуб "Училищен вестник"

ОУ "Св. Климент Охридски"

701 5 22 26, 0884 115 141

www.ousvklohridski-dupnica.com,

e-mail: ousvklohridski@abv.bg