ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница
Основно меню

Брой IX, год.II, 6 февруари 2024 г., БДП

ОУ "Св. Климент Охридски" работи по национална програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" , изпълнявайки модул 5: "Площадки за обучение по безопастност на движението по пътищата".

В изпълнение на дейностите училището разполага с външна и вътрешна (подвижна) площадка, както и със съответното оборудване: модел на светофар, стоп палки, велосипед, каска за велосипед, учебен робот, предпазни жилетки, пътни знаци, конуси, симулационни очила, табла за обучение по БДП.

Учениците от I до VII клас, под ръководството на техните класни ръководители, провеждат уроци, демонстрации, беседи, лекции, учасват в импровозирани опасности, които могат да ги застигнат на пътя. Основен апел, който децата отправят към всички: Бъдете внимателни на пътя, спазвайте правилата за движение по пътищата и ни пазете, защото ние сме деца!