Facebook
ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Дупница

Бюджет

Бюджет 2019  <тук >

Изпълнение на бюджета  <тук >

Касов отчет за първото тримесечие на 2019 г.  <тук >

касов отчет за шестмесечието на 2019 г. <тук>

Касов отчет за деветмесечието на 2019 г.тук

Касов отчет за 2019г.тук

Бюджет 2020тук

Анализ на изпълнение на бюджет за първо тримесечие на 2020г.тук

Касов отчет за първо тримесечие на 2020г.тук

Касов отчет за първо полугодие на 2020г.тук

Изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2020г.тук

Касов отчет за трето тримесечие на 2020г.тук

Изпълнение на бюджета за 2020г.тук

Касов отчет за 2020г.тук

Бюджет за 2021г.тук

Касов отчет за първо тримесечие на 2021г. тук

Изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2021г.тук

Касов отчет за второ тримесечие на 2021 тук

Изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2021 тук

Касов отчет за трето тримесечие на 2021 тук

Изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2021 тук