ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница
Основно меню

Бюджет

Бюджет на ОУ "Св. Климент Охридски" 

Бюджет 2019  <тук >

Изпълнение на бюджета  <тук >

Касов отчет за първото тримесечие на 2019 г.  <тук >

касов отчет за шестмесечието на 2019 г. <тук>

Касов отчет за деветмесечието на 2019 г.тук

Касов отчет за 2019г.тук

Бюджет 2020тук

Анализ на изпълнение на бюджет за първо тримесечие на 2020г.тук

Касов отчет за първо тримесечие на 2020г.тук

Касов отчет за първо полугодие на 2020г.тук

Изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2020г.тук

Касов отчет за трето тримесечие на 2020г.тук

Изпълнение на бюджета за 2020г.тук

Касов отчет за 2020г.тук

Бюджет за 2021г.тук

Касов отчет за първо тримесечие на 2021г. тук

Изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2021г.тук

Касов отчет за второ тримесечие на 2021 тук

Изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2021 тук

Касов отчет за трето тримесечие на 2021 тук

Изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2021 тук

Изпълнение на бюджета за 2021 тук

Касов отчет за 2021 тук

Изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2022 тук

Отчет изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2022г. тук

Бюджет за 2022  тук

Отчет за второ тримесечие на 2022 г. тук

Отчет за касово изпълнение на бюджета за третото тримесечие на финасовата 2022 г. тук

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за финансовата 2022 г. тук

Отчет за касово изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2023г.  тук

Изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2023г. тук

Отчет за касово изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2023г. тук

Изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2023 г. тук

 Изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за третото тримесечие на финансовата 2023 г.

Изпълнение на бюджета 2023

Отчет за касовото изпълнение 2023

Бюджет за 2023

Бюджет 2024

Отчет за касовото изпълнение на бюджета