ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница
Основно меню

Дневник на пътешественика

"Дневник на пътешественика" - ръковоител е Теодора Войнова - учител по Георграфия и икономика и История и цивилизации, пътешественик с много опит и впечатления за споделяне.

Целта на клуба е да обогати знанията на учениците с допълнителни факти за великите географски открития, точни факти за всички континенти, държави, градове, както и не толкова известни географски събития.

"Дневник на пътешественика" е клуб, насочен и към развиване на уменията за учене чрез откриване. През погледа на пътешественика учениците опознават интересни географски и исторически обекти, като изпълняват индивидуални и групови мисии, водят си дневник, споделят личните си впечатления и емоции. Нетрадиционно поднесената информация от ръководителя, провокативните рубрики и дейностите за реализиране на междупредметни връзки предполагат активно участие на всеки ученик в процеса на формиране на комплексни умения за учене и справяне в различни житейски ситуации.