ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница
Основно меню

Клуб по журналистика "Вестител. Бъди в час"

Клубът по журналистика и фотография е създаден през 2021 година. Ръководител е Десислава Кузманова - Иванова - филолог, журналист, културен мениджър и учител.

Участници в него са деца от четвърти до седми клас. Основните цели и задачи на клуба са да подпомага децата при писането, изследването и възприемането на словото. Клубът издава училищния вестник: "Вестител. Бъди в час". Темите са изключително разнообразни и са свързани не само с национални празници, чествания и исторически събития, но и с личните интереси на децата: музика, филми, дизайн, артисти, спорт, култура и др.

От 2023 година, клубът събира и деца, чиито интереси са свързани с фотографията. Организират се множество културни събития, фотографски изложби, концерти и различни образователни инициативи.