ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница
Основно меню

Свободни работни места

      ДЛЪЖНОСТ БРОЙ МЕСТА  ЧЛЕН ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА КРАЕН СРОК Забележка
      1.

 

ЗДУД

 

0,5 чл.68, ал.1, т.1 04.08.2023г.  
       2.

 

Учител начален етап на основното образование 

 

1 чл.68, ал.1, т.3  04.08.2023г.  
      3. 

 

Учител начален етап на основното образование

 

1 чл.67, ал.1, т.1  04.08.2023г.  
      4.

 

Учител по Биология и ЗО, Химия и ООС, ЧП

 

1 чл.68, ал.1, т.1 08.09.2023г.  
      5.

 

Учител по История и цивилизации, География и икономика

 

1 чл.68, ал.1, т.3 11.09.2023г.  
      6.

 

Учител начален етап на основно образование

 

1 чл.68, ал.1, т.3 08.09.2023г.  
      7.

 

Учител начален етап на основното образование 

 

1 чл.68, ал.1, т.3 14.11.2023г.  
      8.

 

Учител начален етап на основното образование

 

1 чл.67, ал.1, т.1  20.12.2023г.  
      9.

 

Логопед

 

0,5 чл.68, ал. 1, т.3 15.12.2023г.  
      10.

 

Ресурсен учител

 

0,5 чл.68, ал.1, т.3  15.12.2023г.  
      11.

 

Оразователен медиатор

 

1 чл.68, ал.1, т.1 22.12.2023г.  
      12.  Учител по математика, физика и астрономия, КМИТ  1  чл.68, ал.1, т.3  18.01.2024г.  
     

 

 

13.

 

 

ЗДУД

 

 

 0.5

 

 

чл. 67, ал.1, т.1

 

 

15.02.2024г.