ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница
Основно меню

Форми на обучение

Форми на обучение за учебната 2023/2024 г.

1. Дневна (присъствена), която се провежда съгласно училищния учебен план;
2. Индивидуална;
3. Самостоятелна (неприсъствена), в която учениците се подготвят самостоятелно, съгласно училищния учебен план. Организацията на обучението в нея се определя с Правилника за дейността на училището и ЗПУО и др. нормативни документи;
4. Комбинирана.