ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница
Основно меню

Училищен екип

        Целта на преподавателите в ОУ "Св. Климент Охридски" гр. Дупница е да формират личности със самостоятелно мислене и умения. За обучението и възпитанието на учениците се грижи екип от отлично подготвени преподаватели с дългогодишен професионален опит.

 

    ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 1. Юлиана Борисова - Директор
 2. Надя  Атанасова - ст. учител по Български език и Литература
 3. Анелия  Спасова - ст. учител по КМИТ, Математика и Физика и астрономия
 4. Августина  Георгиева - учител по Музика
 5. Теодора Войнова - учител по История и цивилизации; География и икономика; Технологии и предприемачество
 6. Славянка Пачаръзова - ст. учител по Физическо възпитание и спорт
 7. Ваня Иванова - ст. учител по Английски език
 8. Антоанета  Димитрова - ст. учител 1- 4 клас
 9. Ивета Накова - учител 1-4 клас
 10. Ирена  Димитрова - ст. учител 1-4 клас
 11. Олга Михалчева - ст. учител 1-4 клас
 12. Снежана  Куйова - ст. учител 1-4 клас
 13. Вера  Иванова - ст. учител 1-4 клас
 14. Петя Иванова - учител 1-4 клас
 15. Гергана Спасова -  учител 1-4 клас
 16. Любка Токева - ст. учител ЦОУД
 17. Иван  Иванов - ст. учител ЦОУД
 18. Десислава Кузманова- Иванова - учител ЦОУД
 19. Йорданка Венева - учител ПГ
 20. Гергана Димитрова -учител по Математика и КМИТ
 21. Радостина Гавазка - учител 1-4 клас
 22. Надежда Сергиева - учител 1-4 клас
 23. Камелия Зашева - учител 1-4 клас
 24. Цветомира Попова - учител 1-4 клас
 25. Ралица Велиновска - учител по Биология и ЗО,  Химия и ООС, Човекът и природата и Изобразително изкуство
 26. Десислва Атанасова - учител 1 - 4 клас
 27. Лилия Клуг- учител 1-4 клас
 28. Светослав Шушков - училищен психолог
 29. Мария Пенкова - Вуковска - ресурсен учител / логопед

 

    СЛУЖИТЕЛИ

 1. Марияна  Гусийска - ЗАС
 2. Виктория Кюлавска - чистач
 3. Мариана Арнаудова - чистач
 4. Велизар  Лазаров - чистач
 5. Иван  Иванов - огняр, невъоръжена охрана
 6. Ива Димитрова Сашова - образователен медиатор
 7. Галя Николова  - мед. сестра