ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница

Училищен екип

        Целта на преподавателите в ОУ "Св. Климент Охридски" гр. Дупница е да формират личности със самостоятелно мислене и умения. За обучението и възпитанието на учениците се грижи екип от отлично подготвени преподаватели с дългогодишен професионален опит.

 

    ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 1. Юлиана Борисова - Директор
 2. Ася Попова - Заместник директор УД
 3. Надя  Атанасова - ст. учител по Български език и Литература
 4. Лили  Костова - учител по Български език и Литература и Английски език
 5. Елена  Владимирова - ст. учител по Математика и Физика
 6. Анелия  Спасова - ст. учител по Информационни технологии, математика и физика - портфолио
 7. Константина Георгиева -  учител по Биология и здравно образование, химия и ООС, ЧП
 8. Августина  Георгиева - учител по Музика
 9. Иван  Бечков - ст. учител по Изобразително изкуство и Технологии
 10. Теодора Войнова - учител по История и цивилизации; География и икономика
 11. Славянка Пачаръзова - ст. учител по Физическо възпитание и спорт
 12. Ваня Иванова - учител по Английски език
 13. Антоанета  Димитрова - ст. учител 1-4 клас
 14. Ивета Накова - учител 1-4 клас
 15. Ирена  Димитрова - ст. учител 1-4 клас
 16. Петя Иванова - учител 1-4 клас
 17. Снежана  Куйова - ст. учител 1-4 клас
 18. Вера  Иванова - учител 1-4 клас
 19. Маргарита Зараджийска- учител 1-4 клаs
 20. Гергана Спасова -  учител ЦОУД
 21. Любка Токева - ст. учител ЦОУД
 22. Иван  Иванов - учител ЦОУД
 23. Десислава Кузманова- Иванова - учител ЦОУД
 24. Венета Лазарова - учител ПГ

 

    СЛУЖИТЕЛИ

 1. Светослав  Шушков - училищен психолог
 2. Марияна  Иванова - ЗАС
 3. Иванка Александрова - Библиотекар, домакин
 4. Олга  Михалчева - педагогически съветник
 5. Виктория Кюлавска - чистач
 6. Иванка  Грозданова - чистач
 7. Мариана Арнаудова - чистач
 8. Велизар  Лазаров - чистач-охранител
 9. Иван  Иванов - огняр, поддръжка