ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница

Училищен екип

        Целта на преподавателите в ОУ "Св. Климент Охридски" гр. Дупница е да формират личности със самостоятелно мислене и умения. За обучението и възпитанието на учениците се грижи екип от отлично подготвени преподаватели с дългогодишен професионален опит.

 

    ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 1. Юлиана Борисова - Директор
 2. Надя  Атанасова - ст. учител по Български език и Литература
 3. Анелия  Спасова - ст. учител по Информационни технологии, математика и физика - портфолио
 4. Августина  Георгиева - учител по Музика
 5. Теодора Войнова - учител по История и цивилизации; География и икономика
 6. Славянка Пачаръзова - ст. учител по Физическо възпитание и спорт
 7. Ваня Иванова - учител по Английски език
 8. Антоанета  Димитрова - ст. учител 1-4 клас
 9. Ивета Накова - учител 1-4 клас
 10. Ирена  Димитрова - ст. учител 1-4 клас
 11. Петя Иванова - учител 1-4 клас
 12. Снежана  Куйова - ст. учител 1-4 клас
 13. Вера  Иванова - учител 1-4 клас
 14. Маргарита Зараджийска- учител 1-4 клас
 15. Гергана Спасова -  учител 1-4 клас
 16. Любка Токева - ст. учител ЦОУД
 17. Иван  Иванов - учител ЦОУД
 18. Десислава Кузманова- Иванова - учител ЦОУД
 19. Йорданка Венева - учител ПГ
 20. Гергана Димитрова - учител по Математика и Информационни технологии
 21. Радостина Гавазка - учител 1-4 клас
 22. Олга Михалчева - учител 1-4 клас
 23. Надежда Сергиева - учител 1-4 клас
 24. Камелия Зашева - учител 1-4 клас
 25. Цветомира Попова - учител 1-4 клас
 26. Ралица Велиновска - учител по Биология и ЗО,  Химия и ООС, Човекът и природата и Изобразително изкуство

 

    СЛУЖИТЕЛИ

 1. Светослав  Шушков - Училищен психолог
 2. Мария Пенкова - Ресурсен учител/ Логопед
 3. Марияна  Гусийска - ЗАС
 4. Виктория Кюлавска - чистач
 5. Мариана Арнаудова - чистач
 6. Велизар  Лазаров - чистач-охранител
 7. Иван  Иванов - огняр, поддръжка