ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница
Основно меню

Да изчистим България заедно - национална инициатива

Екипът на ОУ "Св. Климент Охридски" се включи в националната инициатива "Да изчистим България заедно" ????????
Учители, ученици и непедагогическият персонал днес изчистихме района около училището, района на Еврейските гробища, както и труднодостъпни, но силно замърсени места. Оставихме чисти тревни площи и пътеки. Инициативата ни е част от националната кампания, която се провежда за поредна година и събира все повече участници. Оправяме призив: Нека не замърсяваме природата. Да пазим България чиста 
P. S. ⛅Времето беше с нас, а ние имаме сливи за хапване за цяла година