Facebook
ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Дупница

Маратон на четенето по Английски език

Маратон на четенето по английски език в 3а клас, под ръководството на Ваня Иванова, учител по английки език.