Facebook
ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Дупница

Урок по родолюбие!

Във връзка с празника 3 март, беше проведен урок по родолюбие с режисьора Искрен Красимиров–жив разказ за Историята на България и памет за святото дело на достойните българи. Проявата беше организирана от НЧ "Зора 1858", НЧ "Христо Ботев 1978" и Военен клуб-Дупница.