ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница

Новини

Повод за гордост! - ОУ Св. Климент Охридски - Дупница

Повод за гордост!

Повод за гордост!
ГРАМОТА - ОУ Св. Климент Охридски - Дупница

ГРАМОТА

ГРАМОТА
Нови постижения! - ОУ Св. Климент Охридски - Дупница

Нови постижения!

Нови постижения
Награда - ОУ Св. Климент Охридски - Дупница

Награда

Награда
Повод за гордост и подражание! - ОУ Св. Климент Охридски - Дупница

Повод за гордост и подражание!

Повод за гордост и подражание!
Нови постижения за нашите ученици! - ОУ Св. Климент Охридски - Дупница

Нови постижения за нашите ученици!

Нови постижения за нашите ученици!
Честита Нова Година! - ОУ Св. Климент Охридски - Дупница

Честита Нова Година!

Честита Нова Година!
Ден на Св. Климент Охридски и патронен празник на училището - ОУ Св. Климент Охридски - Дупница

Ден на Св. Климент Охридски и патронен празник на училището

Ден на Св. Климент Охридски и патронен празник на училището
Честит първи учебен ден! - ОУ Св. Климент Охридски - Дупница

Честит първи учебен ден!

Честит първи учебен ден!
Нови успехи за нашите ученици! - ОУ Св. Климент Охридски - Дупница

Нови успехи за нашите ученици!

Нови успехи за нашите ученици!